De gegevens zoals ze zijn opgetekend in 1952 (BUNKER REGISTRATIE )

DEZE GEGEVENS ZIJN NIET HELEMAAL CORRECT  ER MISSEN NOG DIVERSE TYPES BUNKERS

klik op blauw voor bunkers foto,s/


complex P - WN NR 168- 7 woonschuilplaatsen-1 privaat-2 watertank bergplaatsen-1 waterbergplaats-1 gevechtschuilplaatst-3 tobruks

complex Q - 2 woonschuilplaatsen -2 tobruks.( wn 180)

complex R - WN -NR 180-33 WOONSCHUILPLAATSEN-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-1 MUNITIE BERGPLAATST-2 PRIVATEN -2 TOBRUKS-1 LEVENS MIDDELBERGPLAATST.

COMPLEX S-WN -179 - 4 WOONSCHUILPLAATSEN -1 PRIVAAT-1 WATERTANKBERGPLAATST-1 WATERBERGPLAATST-1 TOBRUK.

COMPLEX T-WN -181-5 WOONSCHUILPLAATSEN-1 GEVECHTS SCHUILPLAATST.

COMPLEX U-WN 178 -7 WOONSCHUILPLAATSEN-3 WATERTANKBERGPLAATSEN-1 PRIVAAT-1 WATERBERGPLAATST-4 TOBRUKS.

COMPLEX V- WN 182- 27 WOONSCHUILPLAATSEN-2 PRIVATEN-3 MUNITIE BERGPLAATST-5 TOBRUKS-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-2 LEVENS MIDDELBERGPLAATST

COMPLEX W- WN 175-4 WOONSCHUILPLAATSEN-1 WATERBERGPLAATST-1 GESCHUTSOPSTELLING-1 WATERPUT-1 PRIVAAT-4 TOBRUKS-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-1MUNITIE BERGPLAATST.

COMPLEX X- WN 174/173-1 GEVECHTSCHUILPLAATST-1 LEVENS MIDDELBERGPLAATST-3 WOONSCHUILPLAATST-1 PRIVAAT-2 TOBRUKS -1 WATERTANK BERGPLAATST

COMPLEX Y-WN 172-   1 LEVENS MIDDDELBERGPLAATST-3 WOONSCHUILPLAATSEN-1 PRIVAAT-4 TOBRUKS.

COMPLEX AA-  WN 172 -2 LEVENSMIDDEL BERGPLAATST-4 WOONSCHUILPLAATSEN-1 PRIVAAT-4 TOBRUKS.

COMPLEX BB- WN 170- 1 LEVENSMIDDEL BERGPLAATSE-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-1 WATERTANK BERGPLAATST-1 PRIVAAT-1 WATERBERGPLAATST-2 TOBRUKS-1 WOONSCHUILPLAATST

COMPLEX CC- WN 171- 1 LEVENSMIDDEL BERGPLAATST-3 WOONSCHUILPLAATSEN-1 MUNITIE BERGPLAATST

COMPLEX DD- WN 171- 2 PRIVATEN-1TOBRUK-1 WOONSCHUILPLAATST.

COMPLEX Z WN 165/168- TANKMUUR-4 WOONSCHUILPLAATSEN-2 TOBRUKS-1 PRIVAAT.

Museum bunker nederlands  hier werden de kunstschatten bewaard