Tijdends de aanleg van de busbaan kwamen ter hoogte van het voormalige richebad enkele bunkers te voorschijn met een grote hoeveelheid explosieven hier de foto,s ervan

ALLE BUNKERS ZIJN GESLOOPT