Legioen Freies Indien
De bezetting van de Brits-Indiërs kwamen met de trein naar zandvoort op  16 mei 1943 deze kwam uit  Duitsland vandaan
foto g.o.z

 locatie koningstraat


De Indiërs die aan de Nederlandse kust in Zandvoort/Bloemendaal terecht kwamen vormden zij I-950 I.R  . De Indiase troepen  waren geformeerd uit krijgsgevangenen die de Duitsers hadden gemaakt bij de veldtocht van maarschalk rommel in Noord-Afrika .De Indiërs maakten toen deel uit van het Britsch-indische leger.
Uit hen werd een Indiase troepen legioen geformeerd.
Dat echter niet meer dan drie bataljons bevatte namelijk I-950 I.R   II-950I.R  III-950I.R waarvan het derde legioen  niet compleet was.
In de tijd dat legioen I-950 I.R de kust bij Zandvoort bezette was de tweede legioen ingezet bij Texel.
De oprichting van het legioen was een politieke Propaganda stunt.
dit had te maken dat de leider van Chandrah Boss deze wilde de onafhankelijkheid uitroepen over India en  daar had hij de hulp nodig van de Duitsers .
Hoe zagen ze eruit die  Indiase soldaten, met hun tropenuniform van de Wehrmacht, het  mouwschildje met de afbeelding van een springende tijger en de tekst "Freies Indien' en velen getooid met een sikh-tulband
Commandant is Major (later ) Oberst- leutnant) KRAPPE hij word commandant    van de stützpunktgruppe zandvoort
Na een korte aanloopperiode neemt I-950 I.R het commando in Zandvoort over.2 Kompanien  staan aan de kust en 1 comp is reserve.

Van mei tot september 1943 was het eerste bataljon Brits-Indische militairen van het regiment “Freies Indien” in Zandvoort gelegerd. Zij waren in Duitse dienst. De soldaten waren veelal bebaard en getooid met een kleurige Sikhstulband en zagen er zodoende opvallend uit. Wegens de grote belangstelling van (en voor) het vrouwelijk schoon ….. werd deze bekendmaking op 8 mei 1943 uitgevaardigd.
Na hun vertrek werd tot februari 1945 een 800 man sterk bataljon Georgiërs in Zandvoort gelegerd. Na Zandvoort werden zij naar Texel overgeplaatst. De Georgiërs, die gedwongen deel uitmaakten van de Duitse bezettingsmacht, kwamen op 5 april 1945 in opstand tegen de Duitsers. In de vijf weken durende strijd lieten 565 van de 800 Georgiërs het leven.

De bevolking was onderverdeeld in De Indiërs maakten in Zandvoort een zeer vriendelijke indruk wat tegen het zere been was van de Duitse leiding.die deze troepen toch wel achteraf wilde houden.de Indiërs waren zeer geliefd bij de vrouwelijke bevolking in Zandvoort en  met name bij de jonge vrouwen begrijpelijk want de Indiërs waren met hun tulpbanden en hun  gebronsde bovenlichaam erg aantrekkelijk om naar te kijken het duurde ook niet lang voordat er relaties ontstonden en veel vrij partijtjes ontstonden zowel in de bunkers als in het duin.
De Indiërs die verbleven in de bunkers maakten handig gebruik ervan dat vele huizen leeg stonden en de meubels mee namen naar de bunkers toe om het daar gezellig te maken .
In de 5 maanden dat de Indiërs in Zandvoort waren de vrouwen dus zeer geliefd zie staatje

UIT HET POLITIE RAPPORT WORD VERMELD DAT VROUWEN EN MEISJES AANGEHOUDEN ZOWEL OPGESPOORD WERDEN.
14 jaar 3 maal
15 jaar 3 maal
16 jaar 1 maal
17 jaar 15 maal
18 jaar 6 maal
19 jaar 6 maal
20 jaar 13maal
21 jaar 4 maal
22 jaar 2 maal
ouder dan 22 jaar 12 gevallen
dit zijn gevallen waarvan bekend is dat de ouders een opsporingsverzoek deden omdat de meisjes niet thuis kwamen of zich niet melden
we kunnen rustig stellen dat dit een topje van de ijsberg is want er was een veelvoud aan vrouwen die hun gerief zochten bij de Indiërs
Geslachtziekte kwam veelvuldig voor en ongewenste zwangerschappen ook
nog steeds lopen de nazaten van de Indiërs in Zandvoort rond.
De vrouwen die geslacht ziekte opliepen werden behandeld in het ziekenhuis op kosten van de gemeenschap.

Er werden een tweetal bordelen in zandvoort opgericht  hier mochten alleen de buitenlandse troepen komen Er was geen toegang voor de Duitse Weermacht .In Zandvoort werd het Weermachtbordeel gevestigd in twee huizen aan de Parallelweg, achter het leegstaande kindertehuis "Groot Kijkduin".

Dit allemaal was bekend bij de Duitse leiding en wilde liever vandaag nog dan morgen dat de Indiërs zouden vertrekken .er kwamen zoveel klachten bij de duitse leiding zowel van de nsb als andere groepen  dat de Burgemeester een bekendmaking liet uitgaan dat de burgerij van Zandvoort en met name de vrouwen geen contact meer mochten zoeken met de Indiërs het heeft niet veel geholpen bleek achteraf.
Het vertrek uit Zandvoort werd met de trein gemaakt op 9 september 1943 De trein bleef rijden  tot 10 juli 1944 dit leidde tot emotionele toestanden toen ze werden uitgewuifd door de vele vrouwen met wie ze contact hadden. op de valreep namen ze ook even 14 kisten bier mee om het verdriet de baas te worden. ze worden vervangen door de het 822e Georgische infanteriebataljon  die de bunkers in het Kraansvlak bevolkten en op de golfbaan
ook werd een deel ingezet bij de v1 basis op de Bekslaan in vogelzang zij woonden in het de boerderij waar nu het pannenkoekenhuis   gezeteld is bij de oase.
in hoeverre was de situatie verandert door de komst van de het 822e Georgische infanteriebataljon in Zandvoort dit zullen we bespreken in een nieuw menu op de site.

Literatuur j.j.wolf

Wikipedia

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR HET HOOFDMENU