Op 22 april i947 besloten B. en W. 'in voormalige  hét Vijverpark een kruis met gedenksteen op te richten ter nagedachtenis van hen die in de jaren 1940-1945 vielen.

Men vond dit echter een onvolkomen eerbewijs  aan de gevallenen. Dat in 1949 werd er een comité Verzetsmonument gevormd, dat de voor het oprichten van een monument benodigde gelden vrij spoedig bijeen wist te brengen. De gemeenteraad keurde op7 februari 1951 het gasthuisplein goed als plaats voor het monument. Daar was verzet tegen en vond de plaatsing van. "het monument in het Vijverpark, voor het daar staande gedachtekruis plaatst .Omtrent  de vorm van het monument was de goedkeuring nodig van de staats secretaris van het onderwijs kunsten en wetenschappen .En deze keurde het besluit van 9 april 1951 het door beeldhouwer A.DE Brouwer ontworpen monument goed het werd op 4 mei 1951 onthulden later door de gemeenteraad als schenking aanvaard Het monument is als eindpunt van de jaarlijkse stille tocht op 4 mei.

In verband met het Malboro-plan (de realisering van het Vendorado-project) moest het monument in juli 1988 worden verplaatst naar de Van Lennepweg.

Het monument

Vorm en materiaal

Het verzetsmonument in Zandvoort bestaat uit vijf natuurstenen blokken met de emblemen van de zee-, land- en luchtmacht. Op het middelste blok is in reliëf een stervende mannenfiguur aangebracht, die met zijn laatste krachten de vlag omhoog tracht te houden. De vlag raakt daarbij wel zijn voet, maar niet de grond. Hij geeft de vlag door aan een kind. Achter dit blok staat een houten kruis.

Teksten

De tekst onder het reliëf luidt:

'DEN VADERLANT GHETROUWE.'

De tekst op het kruis luidt:

'AAN HEN DIE VIELEN mei  1940-1945 

Joods monument

Het 'Joods monument' in Zandvoort is opgericht ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste synagoge.

De synagoge, die vanaf 1922 op de hoek van de Jacob van Heemskerckstraat en de Dr. Joh. G. Mezgerstraat stond, werd in de nacht van 4 op 5 augustus 1940 verwoest. De Israëlitische gemeente heeft daarna nog enige tijd haar godsdienst in een particulier huis aan de Kostverlorenstraat uitgeoefend. Vermoedelijk is daarbij gebruik gemaakt van uit de synagoge afkomstige, nog bruikbare, inventaris.

Oprichting
In april 1985 is de suggestie gedaan om een kunstwerk te vervaardigen dat een herinnering kon zijn aan de grote groep Joodse ingezetenen die het slachtoffer werd van de bezettende macht. De plaats waar de synagoge gestaan heeft, zou zeer geschikt zijn. In juni 1987 werden een aantal Joodse burgers gepolst die in de periode 1940-1945 in Zandvoort verbleven. Hoewel er waardering was voor de geste, stond men afwijzend tegenover de gedachte. Besloten werd toen het project niet voort te zetten. In 1989 werd alsnog een plaquette geplaatst ter herinnering aan de synagoge. Het gedenkteken is schuin op de hoek van de Jacob van Heemskerckstraat en de Dr. Joh. G. Mezgerstraat geplaatst.