s-mijn ontstekers  ( foto kohl archief )

Bovenstaande gegevens zijn van ouderen met wie wij gesproken hebben wij hebben niet daadwerkelijk gekeken of dat zo is we hebben er geen verstand van en het is bovenal levensgevaarlijk en bovendien zwaar verboden. om te gaan zoeken mocht u wat vinden bel dan onmiddellijk de politie.

ONDERSTE KAART MIJNENVELDEN. van zandvoort kuststrook naar stelling hillegom tot tankmuur

Bij bovenstaande tekening  moet je de zwarte streep zien bij paal 72 oftewel bij de tankmuur bij het fietspad Zandvoort Noordwijkerhout


  • bent u van plan te gaan zoeken u speelt met u leven doe het niet het is meer dan 70 jaar oud en levensgevaarlijk als u wat vind bel onmiddellijk de politie.

  • 18 augustus 1943, een fatale dag.In de vijf, toch al donkere bezettingsjaren zijn een aantal dagen geweest die voor Zandvoort met recht als "zwarte dag" aangemerkt kunnen worden. Eén van die dagen was 18 augustus 1943. De Duitsers hadden opdracht gegeven om aan strand gespoelde en door hen gedemonteerde projectielen op te halen. Ambtenaren van de dienst van Publieke Werken werden daarmee belast tezamen met de voerman Piet Schelvis. Met een platte wagen op autobanden vertrok men naar het strand, vergezeld door Duitse grenspolitie en een detachement Brits Indiërs, ex krijgsgevangenen die bij het Duitse leger waren ingedeeld en in Zandvoort gelegerd waren. Op het strand werden de onschadelijk gemaakte projectielen op de wagen geladen, doch op de terugweg vond men langs de vloedlijn een grote aange- spoelde vliegtuigbom. Hoewel deze niet gedemonteerd was, beslisten de Duitsers dat de bom toch meegenomen moest worden. Alles vastgesjord met touwen keerde de wagen, met ervoor twee paarden van Bank Schelvis, hotsend en stotend terug. Beneden aan de strandweg was deze afgesloten met een twee meter dikke betonnen muur waarin aan de noordzijde een nauwe doorgang was gelaten. De wagen kon er net door, maar aan de landzijde was de weg onder stoven met zand, toen de zwaar beladen wagen net de doorgang gepasseerd was liep deze vast. De Brits Indiërs en enkele Zandvoorters moesten de wagen duwen terwijl de paarden trokken. Daarbij kwam de wagen scheef te staan, de vracht ging schuiven en de bom raakte los, schoof onder de wagen en ontplofte. De gevolgen waren verschrikkelijk. De voorheen zo vredige Strandweg was in een slagveld veranderd. Dr. van Fraassen was die dag op zieken bezoek in Heemstede. Dr. Gerke en dhr. A. Loos waren echter wel in de buurt en verleenden de eerste hulp. Jan Keur en Chris Visser waren op slag gedood, Engel Keesman en Piet Schelvis werden ernstig gewond. Eén Duitser eveneens op slag gedood en een ander overleed in het ziekenhuis. Bij de muur lagen acht Brits Indiërs over elkaar, ook zij hadden het leven verloren, verscheidene anderen overleden later. De twee paarden van Bank Schelvis moesten ter plekke afgemaakt worden. Gewonden en doden werden voorlopig naar "Ons Huis" vervoerd en vandaar per ambulance naar Haarlemse ziekenhuizen. Daar men echter ambulances tekort kwam werd het expeditie bedrijf van Piet Kerkrnan ingeschakeld, die met zijn beide vrachtwagens ook slachtoffers wegbracht. 18 augustus 1943 een zon overgoten, maar "diep zwarte" dag
  • ENGELSE MORTIER IS GERUIMD DOOR DE E.O.D 

KAART MIJNENVELDEN ZANDVOORT

Vernietiging van munitie Vanaf Donderdag 22 Aug, j.l. ( 1945 ) des voormiddag 9 uur zijn de Zandvoortse en Bloemendaalse Zeewegen voor het verkeer gesloten wegens het laten springen van munitie in de duinen in de nabijheid van het Ronde Huis (Bloemendaal) op Zandvoorts grondgebied. Dit terrein is gelegen tussen het Ronde Huis, een punt 2 km. langs de Zeeweg in de richting Overveen (Klein Schapenvlak) dan 2 km. in zuidelijke richting naar Zandvoort en van dit laatste punt 2 km. naar het Westen tot de Zeeweg naar een punt 2 km. ten Zuiden van het Ronde Huis. Het is niet bekend gedurende welke tijd dit springen verder zal plaats hebben, zodat tot nadere aankondiging deze wegen gesloten blijven en men bij het bemerken van ontploffingen zijn ramen het beste open kan zetten, het gevaar van gebroken ruiten zo klein mogelijk te maken.

S-mijn in de zeereep  ( in scene gezet )

 

 

Bij het mijnenveld 352/24G te Zandvoort zijn geruimd:

 1512 Schü-Minen 35 MIJNEN   GERUIMD

EN  576 Schütz-Minen 42 geruimd

KAART WAAR ALLE MIJNENVELDEN STONDEN AANGEGEVEN

HELAAS VIND MEN NOG STEEDS MUNITIE IN DE DUINEN

explosieven.pdf (4.51MB)
explosieven.pdf (4.51MB)

collectie E.scholtenlo

Dit is een franse anti-tankmijn uit 1939 in grote hoeveelheid door de duitsers gebruikt in zandvoort werden deze tankmijnen gebruikt op de boulevaard zeeweg zandvoortselaan en in zandvoort zuid bij het voormalige riche bad lagen honderden van deze anti-tankmijnen in volgestorte loopgraven


klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu